Google

วิธีการทำไร่หญ้า

ไร่หญ้าลำลูกกา
1.เตรียมพื้นที่แปลงปลูกหญ้า โดยล้างพื้นให้สะอาดแล้วนำแลนขึ้นแปลง

2.นำหญ้ามาฉีกเป็นแผ่นเล็กๆเพื่อดำหญ้า
3.นำลูกกลิ้งมาบดแล้วใส่ปุ๋ยหญ้า 2 ครั้ง
4.ตัดใบ 2 ครั้ง ทุก ๆ 15 วัน
5.ใช้ระยะเวลา 40-45 วันจึงตัดแผ่นหญ้าออกจำหน่าย

Sorry, the comment form is closed at this time.