หญ้านวลน้อย

หญ้านวลน้อยMANILA GRASSเป็นหญ้าพื้นเมืองของไทยและในเขตประเทศเพื่อนบ้านเป็นหญ้าในเขตร้อน ความจริงจะต้องเรียกว่า BANGKOK GRASS เพราะว่าในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ DR.C.V.PIPER ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าของสหรัฐอเมริกา ได้นำพันธุ์หญ้านวลน้อยไปจากกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ไป ศึกษา ก็เลยเรียกชื่อเป็น MANILA GRASS ไป

หญ้านวลน้อย

หญ้านวลน้อยเป็นหญ้าที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ชอบขึ้นในที่กลางแจ้งแดดจัด ดูแลรักษาได้ง่ายสามารถขึ้นในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย นอกจากนี้ยังทนต่อที่ร้อนและแห้งแล้ง หรือที่น้ำท่วม ขัง แฉะได้เป็นครั้งคราว เป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ำ ทั้งยังต้านทานต่อโรคแมลงได้ดี นิยมใช้ทำสนามหญ้าทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ
ขายหญ้า