Google

หญ้าพาสพาลัม

หญ้าพาสพาลัม เป็นหญ้าใบเล็ก มีสีเขียวเข้ม มีสภาพทนแดด ทนฝน นุ่มเท้าทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี เป็นหญ้าที่ชอบแดด ไม่ชอบร่มมาก หญ้าพาสพาลั่มที่นิยมนำมาปลูกตามอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร สนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ หญ้าพาสพาลัมจะคล้ายกับหญ้านวลน้อย มีต้นและใบราบไปกับพื้น แต่เหตุที่ไม่ได้รับความนิยมมาก คือปัญหาโรค และแมลงจะชอบกวนบ่อย จึงต้องได้รับการดูแลที่มากกว่าหญ้าชนิดอื่น

รับจัดสวน

ข้อดี หญ้าพาพาลัม มีสีเขียวเข้ม ทนแดด ทนฝน นุ่มเท้า ทนต่อการเหยียบย่ำ

ข้อเสีย หญ้าพาพาลัม ชอบมีหนอน และ แมลงบ่อยมาก

Sorry, the comment form is closed at this time.